top of page

รางวัลที่เราภูมิใจ

กิจกรรมเพื่อสังคม

พื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อม

จัดสร้างห้องน้ำให้

ห้องสมุดชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคม

การตรวจสุขภาพประจำปี

สุขภาพ

รณรงค์สวมหมวกกันน็อค

ความปลอดภัย

ช่วยเหลือน้ำท่วม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กีฬาสี

สุขภาพ

การป้องกันนอัคคีภัย

ความปลอดภัย

การทำบุญประจำเดือน

ทำบุญ

การแยกขยะ

สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

สุขภาพ

จัดสร้างสนามเด็กเล่น

กิจกรรมเพื่อสังคม

งานทอดกฐิน

ทำบุญ

bottom of page